Zdalna ochrona obiektów

Wideo ochrona polega na reagowaniu na sygnały pochodzące z systemu monitoringu (CCTV). Obrazy z kamery trafia do Stacji Monitorowania Wideo, gdzie nasz Operator może obserwować obszar chroniony. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie zagrożenia dla chronionego mienia. Usługę tą polecamy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to zbyt mało, oraz tym, którzy chcieliby podnieść poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu. Wideo ochronę możemy realizować w formie wideo-weryfikacji, jako wirtualny patrol, lub łącząc obie te funkcje.
Poza kamerami polecamy instalację systemu głośników zewnętrznych umożliwiających komunikację głosową. Wszystkie alarmy z kamer wywołane wykryciem ruchu przez obiekty wcześniej określone jako zagrożenie (np. człowiek lub pojazd) w granicach chronionego obszaru są przesyłane do Stacji Monitorowania Wideo. Następnie Operator weryfikuje alarm za pośrednictwem obrazu z kamer na żywo oraz przy użyciu kilkusekundowego nagrania ze wskazanego czasu.
Wykorzystujemy najlepsze z dostępnych urządzeń do analizy obrazu. Stosowana przez nas system analizy wideo posiada cechy „inteligencji”. Polega ona na zautomatyzowanym interpretacji informacji z kamer za pomocą algorytmów, które skutecznie rozpoznają obiekty pojawiające się w oznaczonych strefach (mogą to być ludzie, samochody). Poza rozpoznaniem obiektów analityka rozróżnia również ruch i działania tych obiektów, dzięki czemu może generować alarmy o: wtargnięciu w strefę chronioną, „szwendaniu się”, przekroczeniu wirtualnej lini, czy zaparkowaniu samochodu w złym miejscu.


Wideo ochronę możemy realizować w formie wideo-weryfikacji, jako wirtualny patrol, lub łącząc obie te funkcje.

Wirtualny Patrol

W centrum monitoringu Państwa system nadzorowany jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony którzy zgodnie z ustalonym harmonogramem dokonują wideo obchodu. W przypadku zaobserwowania zagrożenia nasz pracownik postępuje zgodnie z wcześniej ustaloną procedurą.

Wideo weryfikacja

W momencie odebranie sygnału alarmowego operator systemu otrzymuje obraz z kamer zainstalowanych na danym obiekcie dokonuje oceny sytuacji w przypadku stwierdzenia realnego zagrożenia podejmuje stosowne kroki.


Zalety i możliwości systemu zdalnej ochrony

- kopia z obrazu zdarzeń. 
- Brak kosztów niezasadnych interwencji poprzez eliminowanie fałszywych alarmów na drodze Wideo-Weryfikacji, np. w obiektach z czujkami zewnętrznymi oraz w takich, w których są zwierzęta. 
- Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki usłudze Wirtualnego Patrolu. 
- Możliwość spłoszenia intruzów poprzez komunikaty ostrzegawcze wydawane przez operatora. 
- Zdalne interwencje porządkowe w strefach wydzielonych (np. osiedla mieszkaniowe, garaże, place zabaw). 
- Możliwość zdalnego otwierania bram, szlabanów itp. po Wideo-Weryfikacji tożsamości oraz uprawnień osób.

Zdalny monitoring online

System alarmowy

System PPOŻ

Telewizja Przemysłowa

Elektroniczny System
Kontroli Dostępu