Wideo prewencja

Usługa ta polega na okresowej weryfikacji obrazu przez operatora naszej Stacji Monitorowania Wideo z systemem kamer zainstalowanym w chronionym obiekcie, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Połączenie i obserwacja wykonywane są z ustaloną częstotliwością, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z klientem. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia nasz operator powiadamia osoby upoważnione i wysyła na miejsce załogę interwencyjną.

Przewaga dzięki zdalnej ochronie

Wideo obchód opiera się o kamery zewnętrzne oraz wewnętrzne w chronionym budynku. Procedura, którą wykonuje operator Stacji Monitorowania Wideo :


- odbywa się w określonych odstępach czasu, 
- obejmuje obraz ze wszystkich kamer,
- polega na dokładnym weryfikowaniu obrazu z kamery – pracownik musi potwierdzić kontrolę,
- optymalizuje ochronę, zapewniając Tobie pełną kontrolę nad bezpieczeństwem.


Zaletą tej usługi jest możliwość weryfikacji zarówno wnętrza jak i terenu zewnętrznego chronionego obiektu. Nasz system gwarantuje weryfikację obrazu z każdej kamery objętej usługą oraz realizację ustalonych procedur. Obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest archiwizowany, a nasz Klient otrzymuje raport z wykonanej usługi. 

Gdzie Możesz Wykorzystać Mobilny Monitoring?

Place Budowy

Parkingi

Magazyny