Zabezpieczenie imprez masowych Łódź

Współpracę z nami możecie Państwo rozpocząć już na etapie planowania– gdy potrzebna jest zgoda na organizację imprez masowych. Nasi pracownicy przeanalizują sytuację, dobiorą siły i środki, by impreza odbył się bez zakłóceń.


Przy opracowywaniu szczegółowych planów ochrony, kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Organizatorem. Plan przygotowany przez naszą agencję ochrony, uwzględnia stopień zagrożenia, liczbę uczestników oraz pozwala na dopasowanie zabezpieczenia obiektu do jego wielkości. Ponadto plan zawiera takie informacje jak umundurowanie pracowników (np. koszulka polo, garnitur, itp.) oraz ewentualne wymagania Organizatora wobec pracowników służb porządkowych i służb informacyjnych ( znajomość języków obcych). 

Ochrona Imprez masowych Łódź

Przy opracowywaniu szczegółowych planów ochrony, kładziemy nacisk na ścisłą współpracę z Organizatorem. Plan przygotowany przez naszą agencję ochrony, uwzględnia stopień zagrożenia, liczbę uczestników oraz pozwala na dopasowanie zabezpieczenia obiektu do jego wielkości. Ponadto plan zawiera takie informacje jak umundurowanie pracowników (np. koszulka polo, garnitur, itp.) oraz ewentualne wymagania Organizatora wobec pracowników służb porządkowych i służb informacyjnych ( znajomość języków obcych).

Pracownicy Służby Informacyjnej i Służby Porządkowej 

Posiadamy wykwalifikowanych członków służby porządkowej i informacyjnej, przeszkolonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 roku w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy masowej. Pracownicy przechodzą regularne szkolenia prowadzone przez byłych funkcjonariuszy Oddziałów Policji, oraz Oddziałów AT.

Zabezpieczenie evetu Łódź

Naszym klientom oferujemy w tym zakresie kompleksową usługę, obejmującą:
- ochronę imprezy (służbę porządkową oraz służbę informacyjną), 
- przygotowanie planu zabezpieczenia – ochrony imprezy,
- przygotowanie planu p.poż.,
- uzyskanie zgody na organizację imprezy masowej,
- zaplecze medyczne, 
- sprzątanie terenu w trakcie i po imprezie, 
- mobilny zespół monitorowania,
- ochronę VIP.

Ochrona Imprez masowych

Służba porządkowa 

Służba informacyjna

Zaplecze medyczne

Mobilny monitoring 

Przygotowanie planu 

ochrona VIP